top of page

ROZVOD
JAK ZMÍRNIT DOPAD ROZVODU NA PSYCHIKU DÍTĚTE

KDY?

On-line: 31.10.2023

 

OBSAH KURZU 

Přednáška se bude zaměřovat na dětské prožívání rozvodu a jaký může rozvod či rozchod rodičů vliv na jejich duševní zdraví . Na přednášce budou představeny různé aspekty rozvodu, včetně pozitivních a negativních dopadů, a také se budou probírat nezbytné dovednosti, které děti musí zvládnout, aby se vyrovnaly s touto životní krizí. Přednáška také nabídne praktické nástroje, které rodiče mohou využít k podpoře svých dětí při zvládání rozvodu. Obsah přednášky je založen na terapeutické a mediátorské praxi, přičemž se opírá o odborné studie.

LEKTOR KURZU

Mgr. Michal Kniha

Michal Kniha je terapeut, mediátor a lektor. Vystudoval speciální pedagogiku na na UK. Absolvoval výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, nyní je ve výcviku v poradenství pro děti a rodiny a psychoterapii dětí na Institutu dětského poradenství a terapie. Již 20 let se pohybuje v oblasti pomáhajících profesích. Působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi.

Michal Kniha.jpg
bottom of page