top of page

Rezervační kalendář

 • (Úzkosti, deprese, sebepojetí, vztahová problematika, nespavost)


  50 min

  1 400 českých korun
 • Úzkosti, deprese, krize, problémy ve vztazích, sebepojetí a sebevědomí


  50 min

  1 400 českých korun
 • Úzkost, deprese, stres a náročné živ. situace, sebepoznání a osobní ro...


  50 min

 • Závislosti, obtížné životní situace, logoterapeutické poradenství


  50 min

  1 400 českých korun
 • Nespavost, deprese, úzkost


  50 min

  1 400 českých korun
 • Momentálně nepřijímá nové klienty (Traumata, transgender, párová terap...


  50 min

  1 400 českých korun
 • Hypnoterapie, podpora klienta ke změně, ADHD, práce s agresí


  50 min

  1 400 českých korun
 • Momentálně nepřijímá nové klienty (Úzkostné a depresivní stavy, obezit...


  50 min

 • Úzkostné a depresivní stavy, sex.násilí a zneužití, sebepoznání


  50 min

  1 500 českých korun
 • Náročné životní situace, úzkosti, deprese, mezilidské vztahy. ON-LINE


  50 min

  1 400 českých korun
 • úzkosti, sebepojetí a sebevědomí, sebepoznání a osobní rozvoj, mezilid...


  50 min

  1 400 českých korun
 • Závislosti, syndrom vyhoření, existenciální témata


  50 min

  1 400 českých korun

Sezení jsou hrazena přímou platbou ze strany klienta, a nikoliv skrze zdravotní pojišťovnu.

bottom of page