top of page

Sezení jsou hrazena přímou platbou ze strany klienta, a nikoliv skrze zdravotní pojišťovnu.

Rezervační kalendář

 • Úzkosti, deprese, sebehodnota


  50 min

  1 400 českých korun
 • depresivní stavy, zpracování traumatických zážitků, nízký pocit vlastn...


  50 min

  1 400 českých korun
 • Úzkosti, deprese, krize, problémy ve vztazích, sebepojetí a sebevědomí


  50 min

  1 400 českých korun
 • Úzkost, deprese, stres a náročné živ. situace, sebepoznání a osobní ro...


  50 min

 • Závislosti, obtížné životní situace, logoterapeutické poradenství


  50 min

  1 400 českých korun
 • Nespavost, deprese, úzkost


  50 min

  1 400 českých korun
 • Momentálně nepřijímá nové klienty (Traumata, transgender, párová terap...


  50 min

  1 400 českých korun
 • Hypnoterapie, podpora klienta ke změně, ADHD, práce s agresí


  50 min

  1 400 českých korun
 • Lidé od 17-ti let: úzkosti, hledání identity, transgender problematika...


  50 min

  1 200 českých korun
 • Náročné životní situace, úzkosti, deprese, mezilidské vztahy. ON-LINE


  50 min

  1 400 českých korun
 • úzkosti, sebepojetí a sebevědomí, sebepoznání a osobní rozvoj, mezilid...


  50 min

  1 400 českých korun
 • Závislosti, syndrom vyhoření, existenciální témata


  50 min

  1 400 českých korun
 • Úzkost, deprese, stres


  50 min

  1 400 českých korun
bottom of page