top of page

KDYŽ DÍTĚ ZLOBÍ
JAK REGOVAT V SITUACÍCH, KDY SI NEVÍME RADY S NAŠÍM DÍTĚTEM?

KDY?

On-line: 14.12.2023

 

OBSAH KURZU 

Výchova dětí je výzvou pro každého rodiče, a často se setkáváme s situacemi, kdy se děti chovají nevhodně nebo „zlobí“. Tato přednáška se zaměřuje na problematiku chování dětí, přináší vhled do psychologických a nabízí konkrétní strategie, jak reagovat a podporovat psychické zdraví dítěte. Cílem této přednášky je poskytnout rodičům a dalším zájemcům ucelený pohled na problematiku „zlobících“ dětí a nabídnout jim konkrétní nástroje a strategie, jak efektivně reagovat a podporovat psychické zdraví dítěte.

LEKTOR KURZU

Mgr. Michal Kniha

Michal Kniha je terapeut, mediátor a lektor. Vystudoval speciální pedagogiku na na UK. Absolvoval výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, nyní je ve výcviku v poradenství pro děti a rodiny a psychoterapii dětí na Institutu dětského poradenství a terapie. Již 20 let se pohybuje v oblasti pomáhajících profesích. Působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi.

bottom of page