top of page

KURZ ZÁKLADŮ
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE
V LÉČBĚ NESPAVOSTI
(kurz je akreditován u AKP)

Termíny: Bude upřesněno
Forma: naživo V Jámě 1, Praha 1
Cena: 9.800,- Kč
Počet účastníků: 6-8 

Ne vždy je vhodné či možné řešit potíže s nespavostí dlouhodobou terapií. Někteří klienti preferují krátkodobou formu spolupráce, někdy to může vyžadovat i samotná situace. Právě proto vznikla nabídka kurzu Kognitivně Behaviorální Terapie (KBT) nespavosti zaměřená na řešení konkrétních symptomů nespavosti. Nejen naše bohaté zkušenosti potvrzují KBT přístup k léčbě nespavosti jako funkční nástroj. Zároveň si uvědomujeme, že je nezbytné předávat metodu dál, protože klientů s potížemi se spánkem stále přibývá. Nyní ji tedy nabízíme Vám, ostatním odborníkům, abychom Vás metodou provedli a správně naučili tak, abyste ji mohli samostatně využívat. 

 

OBSAH KURZU 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s diagnózou neorganické nespavosti, odlišit ji od ostatních poruch spánku a osvojit si základy možného přístupu k nelékové terapii. Kurz představuje principy behaviorální práce se spánkovým kalendářem (záznam spánku do kalendáře, výpočet spánkové efektivity, nastavení vhodné spánkové restrikce) a s hlavními pilíři spánkové hygieny. Nedílnou součástí je úvod do kognitivní práce s automatickými negativními myšlenkami, které potíže se spánkem udržují vchodu. Účastníci se naučí také aplikaci známých relaxačních technik u specifické problematiky nespavosti. Supervizní setkání bude věnováno nejen modelovým případům z praxe, ale také kazuistikám účastníků kurzu. 

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni samostatně pracovat KBT metodou a pomoci velmi účinně svým klientům s nespavostí. 

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro odborníky/odbornice pracující s lidmi s nespavostí (psychologové, terapeuti, zdravotní sestry, sociální pracovníci, koučové, lidé pracující v pomáhající profesi) 

LEKTOR KURZU

Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D. 

Vystudovala jednooborovou psychologii a absolvovala pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii. V rámci studia se věnovala výzkumu poruch spánku v Neurologické ambulanci a spánkové poradně INSPAMED. Ve své vědecké činnosti pokračovala disertační prací zkoumající vliv obstrukční spánkové apnoe na kognitivní funkce. V terapeutické praxi se dlouhodobě věnuje péči o pacienty trpící nespavostí nejen na individuální, ale i na skupinové úrovni. 

bottom of page