top of page
 • Kdo je psycholog?
  Psycholog je absolvent magisterského jednoborového či dvouoborového studia psychologie na Filozofické či Pedagogické fakultě (titul Mgr.). Kromě znalostí z teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, by měl znát i psychologickou metodologii a psychologické metody. Může se uplatnit ve výzkumu, podílet se na výuce psychologie, psychologické diagnostice či psychologickém poradenství. Psycholog léky nepředepisuje, měl by mít, ale základní přehled o psychiatrické medikaci.
 • Kdo je psychoterapeut?
  Psychoterapeut je odborník, který absolvoval anebo se nachází v psychoterapeutickém výcviku. Psychoterapeutický výcvik trvá většinou v rozmezí 4 až 6 let, je podmíněn dalším vysokoškolským vzděláním v lékařství či humanitních vědách. To znamená, že psychoterapeutem může být lékař, zdravotní sestra, speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník aj. Psychoterapeuti mohou být v ČR sdružování v řadě organizací například v České asociaci pro psychoterapii.
 • Kdo je psychiatr?
  Psychiatr je absolvent lékařské fakulty (titul MUDr.) s následnou specializací v psychiatrii, je tedy lékařem a jako jediný může předepisovat medikaci. Konzultace s psychiatrem, pokud na stránkách nemá uvedeno jinak, jsou hrazeny z pojištění. Psychiatr může být zároveň psychoterapeutem pokud absolvuje psychoterapeutický výcvik.
 • Kdo je klinický psycholog?
  Klinickým psychologem se odborník stává ve chvíli, kdy získá atestaci z klinické psychologie v navazujícím postgraduálním studiu. V případě, že má klinický psycholog smlouvy s pojišťovnami, může nabízet své služby hrazené z pojištění.
 • Jak se objednat?
  Objednat se lze pomocí rezervačního formuláře. Vyberete si jednoho z našich odborníků a po rozkliknutí "Rezervovat" Vás formulář provede objednávkou. Je potřeba vždy zvolit čas a hodinu. Pokud si nejste jistí na koho se obrátit, můžete nás kontaktovat přes záložku Kontakt anebo napsat na email interse@interse.cz a my Vám rádi s výběrem odborníka rádi pomůžeme.
 • Jak probíhá první sezení?
  První sezení bývá seznamovací, ...
 • Platba
  Platbu je možné provést po sezení hotově nebo pomocí QR kódu, případně převodem, záleží na domluvě s vybraným kolegou.
 • Storno podmínky
  Bezplatné zrušení a změna termínu konzultace je možná 48 hodin před začátkem domluveného termínu. V případě, že zrušíte sezení později, bude Vám účtována plná cena za konzultaci.
 • GDPR
  Informace o klientech neposkytujeme žádným dalším osobám, byť by šlo o blízké příbuzné, ani institucím. Případné zprávy lze vyhotovit v případě výslovného a odůvodněného přání klienta. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, nejsou informace o klientech součástí další zdravotnické či jiné dokumentace. ​ Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme osobní údaje klientů v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení). Údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí straně. V průběhu sezení si psycholog/psychoterapeut/adiktolog může poznamenávat osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti dle nich nejsou identifikovatelní). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů.
bottom of page