top of page

TRANSGENDER V TERAPEUTICKÉ PRAXI

KDY?

10.11.2023 v 9-17 hod. Na adrese: Praha 1, V Jámě 1, 1. patro

 

OBSAH KURZU 

Cílem přednášky je podat aktuální informace o výzvách, úskalích a možnostech péče o genderově rozmanitou klientelu. Účastníci se seznámí se základní terminologií (transgender, nebinární, genderově expanzivní/nonkonformní, transsexualita, transgender a genderová dysforie). Běžnou praxí péče o lidi s transgender identitou a genderovou dysforií, jejími limity a možnostmi. Diagnostickými a terapeutickými výzvami.

Kurz je určen pro psychology, psychoterapeuty, lékaře, sociální pracovníky, krizové interventy a další pomáhající profesionály, kteří se setkávají s klienty, jichž se dotýká s genderová dysforie.

 

LEKTOR KURZU

Mgr. Tomáš Kufa

Mgr. Tomáš Kufa je klinicky psycholog a psychoanalytický psychoterapeut, desátým rokem působí na psychiatrických lůžkových odděleních, aktuálně na Psychiatrické klinice VFN a spolupracuje se Sexuologickým ústavem VFN při diagnostice žadatelů o medicínskou tranzici. Je členem komise MZ pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů. Věnuje se soukromé psychoterapeutické praxi a výzkumu v oblasti genderové dysforie.

bottom of page