top of page

VYSVĚDČENÍ – moje, tvoje, naše? Píše Kristýna Matoušová

Konec ledna znamená i konec pololetí, vysvědčení a maraton různých testů a zkoušení. Pro prvňáčky jde možná o první zkušenost s hodnocením, pro žáky chystající se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo střední školy jednu z možných podmínek přijetí.


Při čtení vysvědčení je dobré mít na mysli, že známky jsou ovlivněny řadou faktorů, které dítě ani rodič nemají ve své moci. Z výzkumů vyplývá, že na výsledné známce se podílí např. gender dítěte (z výzkumu D. Münich a T. Protivinského z roku 2018 se ukázalo, že dívky u nás mají v průměru lepší známky, než odpovídá jejich znalostem, ve srovnání s chlapci), genderové rozdíly jsou v akademických výsledcích měřených testy v odborné literatuře mnohem častěji vysvětlovány rozdílnými vlivy výchovného a sociálního prostředí než odlišnými vrozenými dispozicemi dívek a chlapců). Další z příčin odlišných známek na vysvědčení se jeví promítání sociálně-emočních dovedností žáků do jejich známek (Münich, D., & Protivínský, T. (2018). Dalším výrazným faktorem jsou sociálně-emočně-finanční možnosti rodiny. Nejen odborná veřejnost roky poukazuje na nevalidní a nereliabilní testy ze strany Cermatu, které více než o znalostech a dovednostech žáků a studentů vypovídají o tom, zda má rodina na zaplacení doučování a přípravných kurzů.


Vysvědčení představuje zavedenou formu zpětné vazby o vzdělávacích výsledcích žáků a studentů, podílí se na formování jejich budoucím směřování a rozhodování o dalším studiu či profesní dráze. Zároveň jsou známky na vysvědčeních náchylné ke zkreslení a možné špatné interpretaci, což pak může nežádoucím způsobem měnit právě profesní a studijní směřování mladých lidí. Užitečnější je se jako rodič a žák, student zaměřit na proces – na změny, které žák či student během pololetí udělali a zajímat se o to, co a kdo jim k daným změnám pomohl.


,,Jaký předmět byl pro Tebe těžký a v průběhu školy si mu začal/a více rozumět?“

,,Kterého předmětu jsi se zpočátku bál/a a nyní už z něho nemáš strach? Co nebo kdo Ti s tím strachem pomohl/a?“

,,Z jakého zkoušení nebo testu jsi měl/a největší radost, byl/a na svůj výkon pyšná/ý?“

,,Co Ti pomáhá zvládat stresová období? Jak odpočíváš a při čem si dobíjíš baterky?“ ,,Jaká forma zpětné vazby Tě motivuje, pomáhá s procesem učení?“

,,Na koho se můžeš obrátit, když si nevíš rady, není Ti dobře?“


Forma „zpětné vazby“, která nikdy nikomu nepomohla v procesu učení a zlepšování známek ve škole, jsou fyzické tresty a slovní agrese (např. nadávky, ponižování, shazování). Podobně neefektivní je také srovnávání typu ,,to za nás…, to Anička od vedle…“ atd. Efektivnější je se zajímat o to, co žák či student potřebuje k tomu, aby daný předmět zvládl, zlepšil, porozuměl mu. Rodiči může pomoci vzpomenout si, jak je jemu samotnému, když dostává např. v práci kvartální/roční hodnocení – a případně si vzpomenout, jaká otázka či forma zpětné vazby mu samotnému v práci pomáhá překonávat překážky.


Známky na pololetním vysvědčení jsou tak čísla či slova podléhající řadě zkreslení, náchylná k mylným interpretacím a přijímaná až příliš vážně. Vhodnější je využít pololetí k reflexi toho, co žákovi nebo studentovi jde, kde a jak potřebuje podpořit, co mu pomáhá věřit si, díky čemu se učí respektovat druhé i s odlišnostmi a co přispívá k rozvoji jeho zdravých zvládacích mechanismů v boji proti stresu a zátěži.


Možnosti, jak období vysvědčení zužitkovat:


- Zkuste dítě přizvat do hovoru o tom, co mu pomohlo toto pololetí zvládnout, co se o sobě dítě nového dozvědělo po studijní a osobní stránce

- Zmapujte si, jak zvládá stres, díky čemu, kde případně potřebuje v rámci psychohygieny podpořit

- Pololetí lze využít také k reflexi toho, jak se dítě ve škole a v kolektivu cítí – s kým se pohádalo, s kým novým navázalo přátelství a jak to udělalo, kdo a čím ho dokázal/a rozesmát, podpořit a vyslechnout, jestli mu někdo neubližuje případně jestli se ono samo někdy nepodílelo na nevhodném chování směrem k jinému

- A úplně jednoduše oslavit to – vyhradit si volno na společnou aktivitu, kterou má vaše dítě rádo (např. zajít na výstavu, na sportovní zápas, projít se, do cukrárny, jít si zasportovat, na oblíbené jídlo, vytáhnout oblíbenou deskovou hru, pustit si oblíbeného youtubera, zahrát hru na playstationu, na pc, domluvit rodinný výlet, společně si něco nakreslit, vytvořit atd.)


Bezplatné linky, kam se může obrátit dítě, dospívající, rodič a učitel, když si neví rady nebo se necítí dobře:


Linka bezpečí 116 111 – pro děti a dospívající, nonstop, zdarma

Linka Dětského krizového centra – pro děti a dospívající - 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, zdarma

Linka pro rodinu a školu 116 000 – nonstop, zdarma

Rodičovská linka - 606 021 021 - Po-čt 9-21h, pá 9-17h, zdarma


Zdroje:

Münich, D., & Protivínský, T. (2018). Co skrývají známky na vysvědčení?. Národohospodářský ústav AV ČR, vvi.

28 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page