top of page

 SPECIFIKA TERAPEUTICKÉ PRÁCE S KLIENTY S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY 

KDY?

On-line: 21.11.2023 v 15-20.hod

 

OBSAH KURZU 

  • seznámení se s možnostmi léčby poruch příjmu potravy

  • trendy, které jsou aktuální i ty, které osvědčeně fungují roky

  • jaký je klient s PPP, jaké jsou jeho motivy

  • jak pracovat jako terapeut citlivě a zároveň s ohledem na somatickou nadstavbu povahy onemocnění

  • jak pracovat s motivací klienta - rozdíl mezi dětským klientem a dospělým v motivaci, průběhu léčby atd.

  • jak vypadá práce s rodinou a co je častým kamenem úrazu

  • proč se vyplatí sdílet informace v mezioborovém týmu 

  • proč je tak těžké toto onemocnění léčit

  • Hlavním cílem kurzu je, aby odborníci získali praktické informace o tom, jak pracovat s klientem s PPP a získali větší kompetenci v terapeutické práce. Dalším cílem je seznámit odborníky s problematikou PPP v jeho dynamice, pochopit problematiku z pohledu pacienta a nabídnout tak podporu a zároveň pevné a vlídné hranice v léčbě

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Jste profesionál, který pracuje s klienty s poruchou příjmu potravy? Psycholog/žka, psychoterapeut/ka, sociální pracovník/ice? Pokud zní vaše odpověď ANO, je tento kurz jako dělaný pro vás. 

CENA:

On-line: 21.11.2023: 2 000,-Kč

 

LEKTOR KURZU:

Mgr. Kristýna Wohlinová a jako host Mgr. Veronika Kuncířová (nutriční terapeutka) 

Kristýna roky pracovala jako psycholožka v denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy VFN. Aktuálně pracuje na dokončení Ph.D. studia, kde se věnuje emočnímu prožívání u pacientů s poruchami příjmu potravy a implementaci nové doplňkové metody do klinického prostředí. Pravidelně intervizně pracuje s nutričními terapeuty a je součástí lektorského týmu výcviku u prof. Papežové. Kristýna pracuje s klienty v týmu s nutriční terapeutkou Veronikou, se kterou se každý měsíc pravidelně scházejí a řeší mezioborově postupy léčby. Veronika bude proto přítomna závěrečné diskusi a bude možné se dotazovat na to, co vás zajímá. 

Veronika Kunčířová.JPG
20220720_133726377_iOS.jpg
bottom of page