top of page

PhDr. Natálie Machová

Dosažené vzdělání

 

Září 2021 – dosud

 Prezenční doktorandské studium na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru

psychologie

(Téma výzkumné práce: Limity a potřeby adolescentů s psychotickým onemocněním)

Říjen 2019 – dosud

Atestační příprava v oboru Klinická psychologie

Září 2013–září 2018

Mgr. Studium – Univerzita Karlova, katedra psychologie, jednooborová psychologie

Leden 2019

PhDr. Studium – Univerzita Karlova, katedra psychologie, rigorózní práce

Pracovní zkušenosti v oboru

Říjen 2019–leden 2021

Fakultní nemocnice v Motole, Dětská psychiatrická klinika

Psycholog ve zdravotnictví


Leden 2021–červen 2022

Fakultní nemocnice Ostrava, Odd. psychiatrické

Psycholog ve zdravotnictví, Multidisciplinární tým pro děti a adolescenty

2022 – dosud

Fakultní nemocnice Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Psycholog ve zdravotnictví

2022 – dosud

Psycholog ve zdravotnictví v Institutu neuropsychiatrické péče, diagnostická a

terapeutická činnost


2018 – dosud

Koordinátor výzkumného projektu TAČR, Univerzita Karlova, katedra psychologie

2018–2019

Školní psycholog a psycholog v SPC, Ječná 27, Praha 2

 

Speciální kurzy & výcviky

 

leden 2021 - dosud

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze splňující
kritéria EAP pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody

předpokládaný rok ukončení 2025


říjen/2020 - dosud
Základní kurz Rorschachovy metody


leden/2021–prosinec/2021
Kurz Dětské neuropsychologie FN Motol

2020

Kurz Krizové intervence, Remedium

2018

Kurz psychologa ve zdravotnictví

2018–2022

Kurzy k základním diagnostickým metodám (WISC III, IDS, WAIS III)

Aktivní účasti na konferencích


Říjen 2021

Odborné sympozium klinických psychologů „Náročný pacient v psychoterapii“
Aktivní účast: Reforma psychiatrické péče pro děti, Multidisciplinární tým pro děti a

adolescenty


Květen 2022

Den se školní psychologií, Univerzita Karlova

Aktivní účast: Psychiatrické potíže u dětí a adolescentů, reforma psychiatrické péče

Lektorská činnost


Leden 2021- dosud
Národní pedagogický institut

Lektor projektu: Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním

Praxe, Stáže


září/2017–říjen/2017
Psychiatrická nemocnice Bohnice - 80 hodin


listopad/2017–prosinec/2017

Diagnostický ústav pro mládež̌, Praha 2–60 hodin

únor/ 2018–březen/2018

Dětská psychiatrická nemocnice Louny- 100 hodin

září/ 2021

Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava – 40 hodin

bottom of page