top of page

Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.

Dosažené vzdělání

 

2019

 Ph.D. studium - 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Lékařská psychologie a psychopatologie

(Téma dizertační práce - Vliv cerebrálního hypoxického poškození na kognitivní funkce a psychosociální faktory.)

2015

Mgr. studium - Pražská vysoká škola psychosociálních studií, jednooborová psychologie

Pracovní zkušenosti v oboru

2021 - dosud

Psycholog, Denní stacionář pro pacienty s poruchou přijmu potravy, Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

2016 - 2021

Psycholog, Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

 

2016 – 2021

Psycholog, Ústav hematologie a krevní transfúze

 

2011 – 2019

Psycholog, Institut spánkové medicíny Inspamed

 

2014 - 2015 

Výzkumný pracovník, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Klinika kardiologie - odd. Srdečního selhání, Arytmologie

2015

Asistent klientům s mentálním postižením 

Občanské sdružení Salet

2013

Asistent na odd. psychóz, neuróz, závislostí

Psychiatrická léčebna Kroměříž 

Speciální kurzy & výcviky

 

2020

Základní kurz v Rorschachově metodě (IKP)

2020

Daseinsanalytický výklad snů (PVŠPS-PPF)

2020

Certifikovaný kurz ve III. vydání Vývojových škál Bayleyové (Pearson)

2014

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVŠPS)

Aktivní účast na konferencích

2019

Koagulace a krvácení 2019, 8. hemofilický den, Hluboká n. Vltavou

 

2018

24th Congress of the European Sleep Research Society, Basel 

 

2018

International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting,  Prague

 

2018

XVI. Kongres praktických lékařů v Olomouci 

2016

XIII. Kongres praktických lékařů v Praze 

2015

XVII. český a XII. česko-slovenský kongres spánkové medicíny 

 

2014

Prague Presents Psychology - mezinárodní konference  studentského výzkumu 

Publikační činnost

Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Pretl, M. & Bezdicek, O. (2018).  Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and  neuropsychiatric funciton in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep  Research, 1-9. doi: 10.1111/jsr.12761. [IF=3,433] 

Dostálová, V., Sedláček, K., Bělohlávek, J., Turek, R., Pretl, M., &  Bezdíček, O. (2017).

Original research article: Psychosocial sequelae  following cardiac arrest. Cor Et Vasa, 59e222-e228.  doi:10.1016/j.crvasa.2016.11.012. [IF=0,360]

 

Dostálová, V. & O. Bezdíček (2015).

Cognitive Performance Following  Cardiac Arrest: No Impairment? In M. Kuška & M. J. Jandl (Eds.), Current  Research in Psychosocial Arena: Thinking about Health, Society and  Culture (pp. 40 – 46). Wien: Sigmund Freud Privat Universitäts Verlag. ISBN  978-3-902626-48-6.  

Westlake, K., Dostálová, V., Plihalová, A., Pretl, M. & Polák, J. (2018).

The  Clinical Impact of Systematic Screening for Obstructive Sleep Apnea in a  Type 2 Diabetes Population-Adherence to the Screening-Diagnostic  Process and the Acceptance and Adherence to the CPAP Therapy  Compared to Regular Sleep Clinic Patients. Front. Endocrionl., 714(9).  doi.org/10.3389/fendo.2018.00714. [IF=3,519] 

Čihařová, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G. & Bezdíček, O. (2019).  Beck depression inventory, second edition, Czech version: demographic  correlates, factor structure and comparison with foreign data. International  Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1-9. doi:  10.1080/13651501.2020.1775854. [IF=1,337] 

bottom of page