top of page
CAP_odznak_F_ve_vycviku_web.png

Mgr. Lenka Ottová

Dosažené vzdělání

 

1992 - 1998

 Mgr. studium - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Systematická biologie - biologie, fyziologie, etologie

Pracovní zkušenosti v oboru

 

04/2022 – dosud

Konzultant Rodičovské linky

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Telefonická krizová intervence –  krizová pomoc a základní sociální poradenství pro rodiče a další rodinné  příslušníky, pedagogy apod., mající starost o děti

  

11/2021 – dosud

Konzultant E – mailové poradny Linky bezpečí

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Zpracovávání dotazů klientů internetového poradenství

 

03/2019 – dosud

Soukromá praxe

Poradenství v náročných životních situacích, hypnoterapie, motivace a podpora klienta ke změně, případová supervize v rámci krizové intervence, lektorování akreditovaných výcviků na zakázku, krizová intervence

 

01/2015 – dosud

Lektor vzdělávacích aktivit

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Lektorování akreditovaných výcviků, tvorba metodiky, vytváření a úprava materiálů

03/2015 – 12/2021

Intervizor  a konzultant

Linka Eda, EDA cz, z.ú.

Telefonická a chatová krizová intervence s klienty  ohroženými na zdraví či životě a osobami pečující o vážně nemocné,  kontrola a podpora konzultantů, interní  vzdělávání  - vytváření metodiky, realizace workshopů

01/2015 – 02/2022

Lektor projektu Linka bezpečí ve vaší třídě

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Lektorování se žáky ZŠ na vybraná témata, příprava metodiky

 

04/2007 – 12/2018

Intervizor směny

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Vedení směny – podpora konzultantů, kontrola konzultantů, interní   vzdělávání  - vytváření metodiky, realizace workshopů

 

09/2004 – 03/2006

Konzultant telefonické krizové intervence

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Telefonická a chatová krizová intervence – vedení hovorů a chatů s dětskou a dospívající klientelou

Speciální kurzy & výcviky

 

2017 - dosud

Komplexní psychoterapeutický výcvik: Strategická a sytemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie - od Miltona H. Erikcsona k systemimickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům

vedený MUDr. F. Matuškou, Hermés group

 

2018

 Motivační rozhovory (Vzdělávací instituce Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.)

 

2018

Práce s emocemi (Linka bezpečí)

 

2017

Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta (TUDYTAM, z.s.)

 

2016

Trauma I. a II. (Remedium Praha)

 2008

Fokusing (Sdružení Linka bezpečí)

 

2008

Kvalifikační kurz krizové intervence

Sdružení Linka bezpečí a „D“,o.s.

metody sociální práce, kvality sociálních služeb, sociálně právní minimum, psychopatologie, trauma, domácí násilí, seniorská problematika, krizová intervence

 

 2007

Práce s klienty sexuálně zneužívanými v dětství (Občanské sdružení Élektra)

2006

Výcvik v internetovém poradenství (Sdružení Linka bezpečí)

 

2004

Výcvik v telefonické krizové intervenci u dětí a dospívajících (Sdružení Linka bezpečí)

bottom of page