top of page

Mgr. Jakub Žalud

Dosažené vzdělání

 

2020 - dosud

Zařazení do předatestačního vzdělávání v oboru klinická psychologie dospělých (IPVZ)

2017 – 2019  

 Mgr. studium - Fiolozofická fakulta, Univerzita Karlova, jednooborová psychologie

 

2014 - 2017

Bc. studium - Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jednooborová psychologie

 

2011 – 2014

Bc. studium - Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univrzita v Českých Budějovicích, obor Speciální pedagogika a vychovatelství

Pracovní zkušenosti v oboru

2019 – dosud

Psycholog na Neurologické klinice dospělých

Centrum pro léčbu epilepsie

2.LF UK a FN Motol

2016 - 2017

Asistent studentů s SVP

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Speciální kurzy & výcviky

2020

Základní kurz Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák; PhDr. Igor Obuch, Mgr. Michal Pernička, Ph.D.)

2020

MMPI 2 (Hogrefe)

2020

Certifikovaný kurz - Klinická neuropsychologie dospělých (IPVZ)

2019 - dosud

Psychoterapeutický výcvik Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

(Institut Odyssea)

2018 - 2019

Psycholog ve zdravotnictví (PVŠPS)

2016

Úvod do metody VTI (SPIN, z.s.)

Odborné stáže & praxe

2018 - 2019

Centrum pro léčbu epilepsie, Neurologická klinika 2. LF a FN Motol

2018

Krizové centrum - RIAPS

(2 týdny)

2017 - 2018

PN Bohnice - zapojení do projektu SPOLU

(4 měsíce)

2016 - 2017 

Správa psycologické laboratoře, Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

(1 rok)

2017

Pedagogicko-psychologická poradna Strakonice

(1 týden)

2013 - 2014

Občanské sdružení IN

(zájmové vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením)

(11 měsíců)

2012 - 2014

ARPIDA

osobní asistence a speciálně-pedagogická činnost s osobami s disabilitou

bottom of page