top of page

Mgr. Barbora Pešková

Dosažené vzdělání

 

2014 – 2017  

 Mgr. studium - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, jednooborová psychologie

(Téma diplomové práce - Dlouhodobé sledování pacientů po první atace schizofrenie z hlediska kognitivní výkonnosti a jejího vztahu k psychosociálnímu fungování )

2011 - 2014

Bc. studium - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, jednooborová psychologie

(Téma bakalářské práce - Psychologické aspekty obezity v dospívání )

 

2017 – dosud

Atestační příprava v oboru Klinická psychologie

 

Pracovní zkušenosti v oboru

11/2020 - dosud

Psycholog, Ordinace Klinické psychologie v Praze, zdravotnické zařízení

Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika

 

01/2020 – 10/2020

Psycholog, Zdravotnické zařízení Modrý dům v Praze

Psychologické poradenství a psychoterapie

 

07/2017–04/2019

Psycholog, Všeobecná fakultní nemocnice a 1.LF UK v Praze

                                               3. interní klinika – oddělení endokrinologie a metabolismu

Specifické psychologické vyšetření před bariatrickým zákrokem

Psychologické poradenství ohledně změny životního stylu

Psychoterapie pro pacienty trpící obezitou

 

07/2017-04/2019

Lektor výuky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Výuka kurzů psychologie

Vedení bakalářských prací

Speciální kurzy & výcviky

 

2018

Výcvik v motivačních rozhovorech, Sdružení pro motivační rozhovory

2016 - dosud

Frekventantka psychoterapeutického výcviku v Analytické psychologii, Česká společnost pro Analytickou psychologii

2017

Kurz psycholog ve zdravotnictví, PVŠPS Praha

2016

Kurz Kompletní krizové intervence, Déčko Liberec

Konference, praxe, stáže

01/2021

Sekce nutričních terapeutů ČAS, online konference (přednášející)

03/2019

Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě (přednášející, Praha)

11/2018

Celostátní konference Obezitologie a bariatrie (přednášející, Plzeň)

11/2017

Preventive Cardiology, Cardiac Rehabilitation and Sports Cardiology (studijně, Bern, Švýcarsko)

2015 – 2017

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze (stáž, diplomová práce)

bottom of page