top of page

VZDĚLÁVÁME PSYCHOLOGY, TERAPEUTY, UČITELE A OSTATNÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Pracujeme na tom, aby naše vzdělávání mělo pro Vás nejen odbornou hodnotu, ale abyste ho mohli zařadit do celoživotního vzdělávání v oboru, Proto je většina kurzů akreditována. 

Přírodní krásy

SPECIFIKA TERAPEUTICKÉ PRÁCE S KLIENTY S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY

21.11. 2023 15-20 zoom 

lektor: Mgr. Kristýna Wohlinová

probíhá akreditační řízení u MPSV

Připraven do školy

DÍTĚ S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 

1.12.-2.12. 9-17 V Jámě 1

lektoři: PhDr. Machová Natálie, Mgr. Lenka Málková 

Kurz akreditován MŠMT

Duhová vlajka

TRANSGENDER V TERAPEUTICKÉ A KLINICKÉ PRAXI

8.12. 2023 9-17

lektor: Mgr. Tomáš Kufa

Kurz akreditován AKP.

Malé dítě s velkými brýlemi

JAK PRACOVAT SE VZTEKEM U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCH 

9.11.2023 9-16:30 online

lektor kurzu: Lenka Ottová 

Kurz akreditován MPSV 

 

nalévání Coffee

KURZ ZÁKLADŮ KBT NESPAVOSTI

lektor: Mgr. Veronika Dostálová, PhD. 

kurz v akreditaci 

bottom of page