top of page

TRANSGENDER LIDÉ
V TERAPEUTICKÉ A KLINICKÉ PRAXI
(akreditace AKP AKPČR/PHA/ŠA/123/2024)

Termín: 29.11.2024

Čas konání: 9-17hod.     Místo: on-line
Cena: 2.700,- Kč            Počet účastníků: 20

OBSAH KURZU 

Cílem přednášky je podat aktuální informace o výzvách, úskalích a možnostech péče o genderově rozmanitou klientelu. Účastníci se seznámí se základní terminologií (transgender, nebinární, genderově expanzivní/nonkonformní, transsexualita, transgender a genderová dysforie). Běžnou praxí péče o lidi s transgender identitou a genderovou dysforií, jejími limity a možnostmi. Diagnostickými a terapeutickými výzvami.

PRO KOHO JE KURZ URČENÝ 

Kurz je cílený pro kurz pro profesionály*lky v oblasti psychologie, klinické psychologie, psychoterapie, sociální práce, krizové intervence a další pomáhající profesionály*lky, kteří se setkávají s klienty, jichž se dotýká s genderová dysforie. 

 

Kurz je akreditován u AKP a ohodnocen 4 body.

LEKTOR KURZU

Mgr. Tomáš Kufa

Mgr. Tomáš Kufa je klinicky psycholog a psychoanalytický psychoterapeut,

desátým rokem působí na psychiatrických lůžkových odděleních, aktuálně

na Psychiatrické klinice VFN a spolupracuje se Sexuologickým ústavem

VFN při diagnostice žadatelů o medicínskou tranzici. Je členem komise MZ.

Věnuje se soukromé psychoterapeutické praxi a výzkumu v oblasti genderové

dysforie.

Tomáš Kufa.jpg
bottom of page