top of page

SPECIFIKA PRÁCE
SE ZÁVISLOSTÍ
NA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍCH 
(akreditace MPSV č.A2024/0012-SP/PC/PP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jste profesionál/*ka, která pracuje s klienty, jichž se téma digitálních technologií dotýká? Potřebovali byste si sami ujasnit, kdy je jestě užívání technologií v pořádku a kdy už je klient závislý? A kdy mu ještě zvládnete pomoci sami a kdy už je třeba ho odkázat na specializované pracoviště? A jaké služby vlastně pro klienty existují? 

 

Kurz je orientovaný na prezentaci vývoje problematiky digitálních závislostí, seznámí účastníky se základními pojmy a se statistikami. Účastníci budou seznámeni s komplexnější otázkou, co je závislost a co není. Bude jim představena norma kolik času s obrazovkou je v pořádku a kolik už ne. Během kurzu budou účastníci seznámeni se specifickými fenomény vztahujícími se k digitálním závislostem. Bude jim představen fenomén abstinence. Kurz nabídne také základní principy práce s motivací, nastavení pravidel při používání digitálních zařízení, i konkrétní rady, co v intervenci s klientem zohlednit. Účastnici se seznámí s mapou pomoci v adiktologické oblasti. 

 

OBSAH KURZU 

  • prezentace vývoje problematiky digitálních závislostí, základních pojmů a statistik

  • seznámení s tím, co je závislost a co není

  • představení normy kolik času s obrazovkou je v pořádku a kolik už ne

  • seznámení se specifickými fenomény vztahujícími se k digitálním závislostem

  • představení fenoménu abstinence

  • nabídka základních principů práce s motivací

  • nastavení pravidel při používání digitálních zařízení, i konkrétní rady, co v intervenci s klientem zohlednit

  • seznámení se s mapou pomoci v adiktologické oblasti

 

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určený pro profesionály a profesionálky z oblasti psychologie, psycho-

terapie, krizové intervence, sociální práce, adiktologie, medicíny apod., kteří se

ve své práci setkávají s klienty ohroženými závislostí na digitálních technologiích.  

LEKTOR KURZU

Mgr. Josef Krejčí

Vystudoval obor psychologie a speciální pedagogika (PedF UK), adiktologie (1. LF UK) a od roku 2016 působí jako odborný asistent na katedře psychologie (PedF UK). První zkušenosti začal sbírat v roce 2007, od roku 2014 převážně v oblasti psychoterapie a v sociálně-adiktologických službách. S tématem digitálních závislostí se setkává ve své praxi i výzkumech, a tenhle speciální mix učebnicových fakt a příběhů ze života můžete očekávat i na našem kurzu.

IMG_9601_edited.jpg
Držení mobilního telefonu

Termín: 21.10.2024
Čas konání: 9:00-16:30
Forma: on-line přes Zoom
Cena: 2.700,- Kč
Počet účastníků: 16

“Milý, příjemný a chytrý člověk."

účastník webináře

účastnice webináře

"Velmi kvalifikovaně, nenuceně, příjemně, dobře mluvil, srozumitelně."

"(Cenné byly informace) o prevenci a identifikaci závislosti. Také normalizace používání technologií."

účastnice webináře

bottom of page