top of page

 SPECIFIKA PRÁCE S KLIENTY S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY 
(akreditace MPSV č.A2024/0597-SP/PC/PP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jste profesionál, který pracuje s klienty s poruchou příjmu potravy? Psycholog/žka, psychoterapeut/ka, sociální pracovník/ice, krizový/á intervent/ka? Pokud zní vaše odpověď ANO, je tento kurz jako dělaný pro vás.

Hlavním cílem kurzu je, aby odborníci získali praktické informace o tom, jak pracovat s klientem s PPP a získali větší kompetenci v práci v kontaktu s ním. Dalším cílem je seznámit odborníky s problematikou PPP v jeho dynamice, pochopit problematiku z pohledu pacienta a nabídnout tak podporu a zároveň pevné a vlídné hranice v léčbě.

 

OBSAH KURZU 

  • seznámení se s možnostmi léčby poruch příjmu potravy

  • trendy, které jsou aktuální i ty, které osvědčeně fungují roky

  • jaký je klient s PPP, jaké jsou jeho motivy

  • jak pracovat s klientem citlivě a zároveň s ohledem na somatickou nadstavbu povahy onemocnění

  • jak pracovat s motivací klienta - rozdíl mezi dětským klientem a dospělým v motivaci, průběhu léčby atd.

  • jak vypadá práce s rodinou a co je častým kamenem úrazu

  • proč se vyplatí sdílet informace v mezioborovém týmu 

  • proč je tak těžké toto onemocnění léčit

  • Hlavním cílem kurzu je, aby odborníci získali praktické informace o tom, jak pracovat s klientem s PPP a získali větší kompetenci v terapeutické práce. Dalším cílem je seznámit odborníky s problematikou PPP v jeho dynamice, pochopit problematiku z pohledu pacienta a nabídnout tak podporu a zároveň pevné a vlídné hranice v léčbě

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro profesionály/*lky z oblasti psychologie, psychoterapie, sociální práce, krizové intervence, kteří pracují s klienty s poruchou příjmu potravy

LEKTORKY KURZU

Mgr. Kristýna Wohlinová

Kristýna roky pracovala jako psycholožka v denním stacionáři pro poruchy příjmu potravy VFN. Aktuálně pracuje na dokončení Ph.D. studia, kde se věnuje emočnímu prožívání u pacientů s poruchami příjmu potravy a implementaci nové doplňkové metody do klinického prostředí. Pravidelně intervizně pracuje s nutričními terapeuty a je součástí lektorského týmu výcviku u prof. Papežové.

Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D. 

Vystudovala jednooborovou psychologii, absolvovala pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii a v . V rámci studia se věnovala výzkumu poruch spánku v Neurologické ambulanci a spánkové poradně INSPAMED. Má několikaletou zkušenost s pacientkami z denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy VFN. V současné době pracuje jako klinický psycholog v ambulanci Interse Praha. 

a jako host Mgr. Veronika Kuncířová (nutriční terapeutka) - Kristýna pracuje s klienty v týmu s nutriční terapeutkou Veronikou, se kterou se každý měsíc pravidelně scházejí a řeší mezioborově postupy léčby. Veronika bude proto přítomna závěrečné diskusi a bude možné se dotazovat na to, co vás zajímá. 

Jídlo na ledě

Termín: 1.10.2024
Čas konání: 9-16:30 hod. 
Forma: on-line přes Zoom
Cena: 2.700,- Kč 
Počet účastníků: 20

Veronika Kunčířová_edited.jpg
IMG_0271_edited.jpg
20220720_133726377_iOS_edited_edited.jpg

“Paní lektorka je odborník na svém místě, je vidět, že ji téma baví a má jej nastudované a zpracované ze všech možných úhlů pohledu."

účastnice kurzu

"Líbilo se mi, jak široce byl (kurz) pojatý, praktické tipy ohledně péče o lidi s PPP a celkově hodně zajímavých informací.

účastnice kurzu

"Dobře zpracované téma - přednášející z praxe."

účastnice kurzu

bottom of page