top of page

SPECIFIKA PRÁCE SE ZÁVISLOSTÍ
NA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍCH 

KDY?

 

19.2.2024 on-line přes Zoom

9-16:30 hod. 

 

OBSAH KURZU 

  • prezentace vývoje problematiky digitálních závislostí, základních pojmů a statistik

  • seznámení s tím, co je závislost a co není

  • představení normy kolik času s obrazovkou je v pořádku a kolik už ne

  • seznámení se specifickými fenomény vztahujícími se k digitálním závislostem

  • představení fenoménu abstinence

  • nabídka základních principů práce s motivací

  • nastavení pravidel při používání digitálních zařízení, i konkrétní rady, co v intervenci s klientem zohlednit

  • seznámení se s mapou pomoci v adiktologické oblasti

 

 

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určený pro profesionály a profesionálky z oblasti psychologie, psycho-

terapie, krizové intervence, sociální práce, adiktologie, medicíny apod., kteří se

ve své práci setkávají s klienty ohroženými závislostí na digitálních technologiích.  

​​​

CENA: 2.700,- Kč 

LEKTOR KURZU

Mgr. Josef Krejčí

Vystudoval obor psychologie a speciální pedagogika (PedF UK), adiktologie (1. LF UK) a od roku 2016 působí jako odborný asistent na katedře psychologie (PedF UK). První zkušenosti začal sbírat v roce 2007, od roku 2014 převážně v oblasti psychoterapie a v sociálně-adiktologických službách. S tématem digitálních závislostí se setkává ve své praxi i výzkumech, a tenhle speciální mix učebnicových fakt a příběhů ze života můžete očekávat i na našem kurzu.

IMG_9601_edited.jpg
bottom of page