top of page

HRANICE A LIMITY
JAK ZDRAVĚ STANOVIT HRANICE VE VÝCHOVĚ?

KDY?

On-line: 13.3.2024

 

OBSAH KURZU 

Výchova dětí představuje neustálou vyváženou rovnováhu mezi láskou, podporou a stanovením hranic. Tato přednáška se zaměřuje na význam limitů a hranic ve výchově dětí a nabízí osvědčené strategie pro jejich nastavení a využití k podpoře zdravého vývoje dítěte. Další část přednášky se zaměřuje na praktické strategie pro stanovení a udržování hranic ve výchově. Budou diskutovány různé přístupy a metody, včetně jasné komunikace, důslednosti, respektu a vyjednávání. Účastníci přednášky se seznámí s konkrétními technikami, které jim pomohou nastavit zdravé limity a hranice a zároveň podpořit dítě v jeho individuálním růstu.

LEKTOR KURZU

Mgr. Michal Kniha

Michal Kniha je terapeut, mediátor a lektor. Vystudoval speciální pedagogiku na na UK. Absolvoval výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, nyní je ve výcviku v poradenství pro děti a rodiny a psychoterapii dětí na Institutu dětského poradenství a terapie. Již 20 let se pohybuje v oblasti pomáhajících profesích. Působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi.

bottom of page