top of page

SVĚTLO NA KONCI TUNELU - ESKETAMIN. Píše MUDr. Veronika Thompson

Moderní medicína již nabízí celou řadu antidepresiv. Hlavní nevýhodou současných antidepresiv je dlouhá doba, než nastoupí jejich účinek. Hovoříme v řádu tří až šesti týdnů. V léčbě deprese nás také často limituje nedostatečný efekt léků a nebo jejich nežádoucí účinky. Výsledkem je určité procento pacientů, kteří nedosáhnou dlouhodobého snížení či kompletní redukce příznaků ani po vyčerpání dostupných možností léčby.

 

Možnosti léčby deprese

 

V současnosti máme k dispozici různé kombinace antidepresiv, individuální jiné formy psychoterapie, elektrokonvulzivní terapii (ECT), repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), chronoterapie, léčba světlem a další. Deprese často postihuje pacienty na vrcholu produktivního věku, a má tedy významný socioekonomický dopad. Invalidizuje a zneschopňuje nemocného. Bez ohledu na ekonomickou sílu země je deprese jedno z pěti nejdražších onemocnění na světě (data WHO).

 

Nové možnosti

 

V posledních letech se objevují nové možnosti léčby deprese, jejichž zástupcem je i

esketamin, u kterého je evidován rychlý nástup v řádu několika málo dnů po aplikaci a s tím spojená akutní úleva od depresivních symptomů, včetně sebevražedných myšlenek. V současnosti nemáme na trhu žádný preparát, který by působil takto rychle.

 

O ketaminu

 

Ketamin byl donedávna používán pro anestezii, jako lék na bolest nebo na syndromy chronické bolesti nebo jako sedativum. Nové poznatky však zvýšily zájem o jeho použití k léčbě deprese.

 

Ketamin se skládá ze dvou složek: S-ketamin a R-ketamin. Tento článek je o "S-ketaminu" tedy o "esketaminu". Esketamin je nové, průlomové antidepresivum, které se vyznačuje odlišným mechanismem účinku než mají ostatní antidepresiva, a také rychlým nástupem efektu.

 

Esketamin - Spravato (firemní název)

 

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (tzv. FDA) schválil intranazální (nosní) podání esketaminu k léčbě rezistentní deprese v roce 2019. Esketamin se nepodává samostatně, pouze v kombinaci s již zavedenou léčbou antidepresivy. Léčba esketaminem se zahajuje v případě, že lékař diagnostikuje depresi rezistentní na dosavadní léčbu. Za farmakorezistentní depresi považujeme depresi, u které selžou minimálně dvě antidepresiva, které jsou podávány po dostatečně dlouhou dobu a v dostatečné dávce. 

 

Způsob aplikace esketaminu

 

Esketamin si aplikuje pacient sám ve formě nosního spreje ve zdravotnickém zařízení, vždy pod dohledem zdravotnického pracovníka. V zahajovací fázi léčby (první měsíc) si aplikuje esketamin dvakrát týdně, v následné udržovací fázi pak jednou týdně. Minimálně délka léčby je doporučena v délce půl roku. Léčivo má velký potenciál rychlé úlevy od projevů deprese a u pacientů s akutním rizikem sebevraždy redukuje jejich sebevražedné úmysly. Esketamin v současnosti nemá úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

 

16 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page