top of page

MUŽSTVÍ A ŽENSTVÍ V PSYCHOTERAPII. Píše Mgr. Tomáš Kufa

Nejen transgender a genderově rozmanití lidé znovu podnítili otázky po mužství a ženství, rozdílech mezi muži a ženami a jejich původu. Tyto otázky zaměstnávají biology, psychology, sociology a další odborníky na vědecké úrovni více než století. Mohlo by se zdát, že jsme vyšli z tradičních představ dvou jasně rozdílných pohlaví, jednoho z Venuše a druhého z Marsu a v poslední době dochází k rozmělňování těchto kategorií. Mohou být pak překvapivé rozsáhlé diskuze a oboupohlavním (genderovém) základu každého z nás z přelomu 19. a 20. století a to jak na poli psychoanalýzy, tak i sexuologie a endokrinologie. V dané době se jasněji formulovaly koncepce o nepříliš rozlišeném základu, který postupně získává jasný (mužský nebo ženský) tvar.


Psychoanalytikům bylo jasné, že i přes dosažení takto jasného tvaru v nás zůstává i řada prvků a vlastností z opačného pólu. Spíše se pak lišila praxe psychoterapie obecně, která v průběhu 20. století usilovala o posílení tohoto jasného tvaru. Ženy i muži byli posilováni v genderových stereotypech, jejich role byly jasně komplementární, byl předpoklad, že pro obě strany vyhovující a uspokojivý. Dnes už tušíme, že působil uspokojivě spíše pro jedny na úkor druhých. Současně se ale rozvíjela praxe skutečného a autentického nahlédnutí do vlastního nitra a uvědomění si složité směsi mužsko ženských částí.


Tyto otázky nepotkávají zdaleka jen trans lidi, ale týkají se náš všech, občas ve zcela překvapivých a každodenních situacích, nejedná se zdaleka o intelektuální mladistvé debaty z nudy. Jak se prožitky mého mužství mění při poruchách erekce, ženství po onkologickém onemocnění. Kdo co dělá doma, komu patří finanční zabezpečení, péče o děti a domácnost. Tyto každodenní záležitosti se zpravidla také dotknou našeho pocitu ženství a mužství.


V současné době nacházíme nejen u mladé generace velký a oživený zájem o tyto otázky. Byly tu s námi vždy, v určitém věku jsou zcela běžné, přesto se zdá, že k nim současná doba přistupuje citlivěji, zvědavěji a zevrubněji. Psychoterapeutický prostor může být tím správným místem, kde se na tyto otázky podívat a zažít jejich bezpečné zkoumání.

119 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page