top of page
CAP_odznak_radna_F_web.png

Mgr. Zuzana Tupá, Dis.

Dosažené vzdělání

 

2010 – 2013  

 Mgr. studium - Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, psychosociální studia

2007 - 2010

Bc. studium - Husitská teologická  fakulta, Univerzita Karlova,

sociální pedagogika

 

2004 – 2007

Dis. studium - VOŠ sociálně právní, Praha

sociální práce

 

Pracovní zkušenosti v oboru

02/2017 - dosud

Koordinátorka projektu Linka bezpečí ve vaší třídě 

Linka bezpečí, z.s., Praha 8 

Vedení týmu lektorek, vytváření metodiky, organizace kurzů 

01/2016 – dosud

Lektor externího vzdělávání 

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Vzdělávání interních zaměstnanců, vzdělávání externích organizacích v oblasti  krizové intervence  

01/2019 – 12/2019

Skupinový terapeut

Rozum a cit, z.s., Praha 4

vedení skupiny pěstounských rodičů 

09/2018 – 06/2019

Skupinový terapeut na volné noze, Praha 8

vedení skupiny dospělých s tématickou „single“ 

05/2017 – 05/2021

Konzultant e-mailové poradny Linky bezpečí 

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

e-mailová krizová intervence s dětskou klientelou

07/2014 – 03/2017

Sociální pracovník služby Student     

Baobab, z.s., Praha 4 

Podpora studentů s duševním onemocněním – individuální konzultace, skupinové kurzy – vytváření metodiky, organizace kurzů, jejich realizace

01/2013 – 03/2017

Intervizor směny  

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Vedení směny – podpora konzultantů, kontrola konzultantů, interní   vzdělávání  - vytváření metodiky, realizace workshopů

01/2012 – 02/2017

Lektor projektu Linka bezpečí ve vaší třídě

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Lektorování se žáky ZŠ na vybraná témata, příprava metodiky

08/2012 – 09/2014

Konzultant telefonické krizové intervence

Centrum sociálních služeb Praha  - Pražská linka důvěry, Praha 3

Telefonická a chatová krizová intervence – vedení hovorů a chatů s dospělými klienty

02/2009 – 12/2012

Konzultant telefonické krizové intervence    

Linka bezpečí, z.s., Praha 8

Telefonická a chatová krizová intervence – vedení hovorů a chatů s dětskou a dospívající klientelou

Speciální kurzy & výcviky

 

2022

(110 hod.)

Kurz terapie partnerského vztahu, Litarps Liberec, Mgr. Jan Knop s Mgr. Marie Zemanová

09/2014 - 2/2020

(929 hod.)

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, Instep s.r.o., Praha 3 Sebepoznání, zkušenost v působení ve skupině (pod vedením lektorů Jiřího Drahoty a Aleny Halamové), interní vzdělávání se v gestalt přístupu ke klientovi, absolvování 60 hodin vlastní psychoterapie

 

11/2016 (16hod.) 

Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta,  Proutek o.s., Jindřichův Hradec 

Hranice v práci s klientem, psychohygiena, objektivní a subjektivní limity klienta

 

02/2016 (40 hod.)

Trauma, Remedium Praha, Praha 3

Možnosti rozpoznávání traumatu a péče o traumatizované osoby na úrovni těla, kognice a emocí

 

09/2015 (8 hod.)

Individuální plánování

Proutek, o.s., Jindřichův Hradec

Základní principy individuálního plánování při práci s klientem

12/2014 (8hod.)

Recovery – zotavení z duševního onemocnění      

Adpontes – Mgr. Mgr. Martin Fojtíček, Praha 6

Proklientský přístup pro práci s potenciálem klienta s duševním onemocněním

10/2014 (8hod.)

Komunikace s člověkem s depresí      

Fokus Praha, Praha 8

Základní principy vedení rozhovoru s klientem s depresí

11/2013 (20hod.)

Psychiatrické minimum      

Fokus Praha, Praha 8

Základní informace v oblasti psychiatrie

bottom of page