top of page

Mgr. Martina Demaj

Dosažené vzdělání

2017  – 2020

 Mgr. studium - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v oboru psychologie

(Téma diplomové práce: Integrita u seniorů)

 

2014  – 2017

Bc. studium - Padagogická fakulta Univerzity Karlovy v oboru psychologie a speciální pedagogika

(Téma bakalářské práce: Měření intergrity u pachatelů trestného činu)

Pracovní zkušenosti v oboru

9/2022 –  dosud

Psychoterapeut, Hedepy s.r.o.

Individuální psychoterapeutická práce online formou

 

1/2023 – dosud

Hodnotitel, Sociální nadační fond hlavního města Prahy

Externí spolupráce v Programu podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním

 

9/2021 – dosud

Vedoucí terénního týmu pro Prahu 4, Bona o.p.s.

Vedení multidisciplinárního terénního týmu, který poskytuje podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním

 

10/2020 –  8/2021

Psycholog, Bona o.p.s.

Poskytování podpory klientům se zkušeností s duševním onemocněním formou case managementu

 

 

4/2018 –  9/2020

Happiness manager, Café Jen

Podpora rozvoje a motivace, koučink, školení soft skills

 

9/2014 – 9/2015

Asistent v sociální rehabilitaci, Fosa o.p.s.

Asistent podpory samostatnosti lidí s mentálním postižením

Speciální kurzy & výcviky

2/2021 – dosud

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik a komplexní vzdělávací program v prevenci a terapii psychotraumatu. Výcvik se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie (Rafael Institut)

 

11/2018 – 6/2019

Akreditovaný koučovací výcvik v gestalt přístupu (Gestalt Essence) (150h)

 

11/2022 – 1/2023

Využití facilitace v sociální práci (Velký vůz Sever) (32h)

 

1/2022

Základy krizové intervence (Déčko Liberec) (8h)

 

11/2021

Recovery - jak v praxi podporovat zotavení ze závažného duševního onemocnění​

 (Fokus Praha) (20h)

 

1/2021

Relaxační techniky (Institut Bernarda Bolzana) (8h)

 

10/2015 - 11/2015

Mindfulness Training (Psychoterapeutické centrum Lávka) (16h)

​Stáže

 

10/2021

Tallinn Mental Health Center (40h)

 

1/2020

Psychiatrická nemocnice Brno (40h)

 

1/2020

Manželská a rodinná poradna Bethesda (40h)

 

12/2019

Ústřední vojenská nemocnice v Praze (40h)

 

10/2019

Denní sanatorium Horní Palata (120h)

 

1/2019

Denní stacionář pro adolescenty (40h)

 

1/2019

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6 (40h)

 

3/2019

Poradna pro rodinu, manželsví a mezilidské vztahy Liberec (40h)

 

6/2018

Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování (40h)

 

3/2016 - 6/2016

Psychiatrická nemocnice Bohnice (140h)

 

10/2013 - 6/2014

Dobrovolnické aktivity ve Fakultní nemocnici Motol na oddělení dětské psychiatrie

 

 

bottom of page