top of page

Mgr. Martina Barcaj

Dosažené vzdělání

2016 – 2018

Mgr.  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie

2013 – 2016:

Bc.  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

2011 – 2014:

Bc. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, sociologie a sociální politika

Pracovní zkušenosti v oboru

leden 2020- současně

Policejní psycholog

Policie ČR

 

říjen 2021 - současně

Poradenský psycholog

Akademická poradna Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 

leden 2018 – duben 2020

Vědecký a výzkumný pracovník na oddělení diagnostiky a léčby duševních poruch, člen pracovní skupiny Vývoj psychologických metod pro výzkum a klinickou praxi

Národní ústav duševního zdraví

Speciální kurzy & výcviky

leden 2023 - květen 2023(60 hodin)

Výcvik v motivačních rozhovorech

PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

 

září 2022(40 hodin)

Kurz v psychotraumatologii: přístupy opírající se o neurobiologické poznatky

PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková, MUDr. Branislav Chrenka, MHA

 

leden 2021 - 2025 (předpokládaný termín ukončení)

Pětiletý psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii

Institut kognitivně behaviorální terapie (IKBT) z.s.

 

září 2020 – únor 2021 (150 hodin)

Kurz kompletní krizové intervence

Déčko Liberec, z.s.

 

březen – září 2020 (64 hodin)

Kurz MMPI-2 pro psychology bezpečnostních sborů

Institut klinické psychologie z.s.

 

listopad 2019 (8 hodin)

Školící a výcvikový kurz MMPI-2

Hogrefe Testcentrum

 

březen 2019 (8 hodin)

Kurz práce s klientem v akutní krizi

Linka bezpečí, z.s.

 

listopad 2018 (16 hodin)

Praktický tréninkový seminář na metodu StiP - Semi-structured Interview for Personality functioning DSM-5

NÚDZ, Lektor: Joost Hutsebaut

 

​ Aktivní účasti na konferencích

2019

International Congress in Spirituality and Psychiatry, Jerusalem, Israel

Přednáška: Otherness, Religiosity/Spirituality and Cheating – Results from Students, General and Clinical Population

2019

XVI European Congress of Psychology, Moskva, Rusko

Poster: Attitudes to Otherness: Czech Online Survey

2019

Rizikové jevy a jejich prevence, Luhačovice, ČR

Přednáška: Metoda Experience Sampling: nástroj k zachycení Intraindividuální variability emocí

Publikační činnost

Doubková, N., Heissler, R., Barcaj, M., Sanders, E., & Preiss, M. (2022). Does personality functioning relate to attitude toward minorities?. Personality and mental health, 16(4), 319–330. https://doi.org/10.1002/pmh.1569

Hoskovcová, S., Barcaj, M. (2020) Ať mi domů něco nepřitáhneš! Policista. 6/2020.

Barcaj, M., Minarčíková, N., Juríčková, V., Preiss, M. (2019) Metoda Experience Sampling: nástroj k zachycení Intraindividuální variability emocí. In: Večerka, K. ed. Rizikové jevy a jejich prevence. Praha: Česká sociologická společnost, 2019, s. 43-51. ISBN: 978-80-905443-6-9.

Minarčíková, N., Barcaj, M., Preiss, M. (2019). Úroveň funkčních schopností osobnosti – pilotní studie české verze krátké dotazníkové metody LPFS-BF. Aplikovaná psychologie.

Minarcikova, N., Barcaj, M., Luo, S., Jurickova, V., Preiss, M. (2019). Attitudes to Otherness: Czech Online Survey. XVI European Congress of Psychology. Moskva, Rusko. 02.07.2019 - 05.07.2019.

Barcaj, M., Příhodová, T., Bolceková, E., Preiss, M., Maliňáková, J., Raisová, M. (2018) Krátká temná triáda – Short Dark Triad, SD3 – manuál. Otrokovice: Propsyco. ​

bottom of page