top of page
CAP_odznak_radna_F_web.png

Mgr. Kristýna Matoušová

Dosažené vzdělání

2022 – dosud

 Ph.D.. studium - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, klinická psychologie a psychologie zdraví

2018 – 2021

 Mgr. studium - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, jednooborová psychologie

(Téma diplomové práce - Aspekty komunitní psychoterapie dospívajících v rámci denního stacionáře)

 

2014 – 2018

Bc. studium - Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, jednooborová psychologie

(Téma bakalářské práce - Humor jako protektivní faktor v psychoterapii)

Pracovní zkušenosti v oboru

4/2022 – dosud

Psycholog ve zdravotnictví

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN v Praze

2021 – dosud

Psycholog a výzkumný pracovník v Centru komplexní péče o děti s perinatální zátěží

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN v Praze

3/2021 - 3/2022

Psycholog v ZŠ Stará Boleslav

2020 – dosud

Vlastní terapeutická praxe

1/2019 - 12/2020

Terapeut v Denním stacionáři pro adolescenty při VFN a 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

3/2020 – 5/2020

Terapeut - dobrovolník na Lince psychoterapeutické podpory spuštěné ČAP v období jarní pandemie

10/2014 - 3/2015

Organizace studentské Konference Moc emocí: psychologie emocí a citů každodenní lidské zkušenosti

 

Speciální kurzy & výcviky

 

2015 - 2022

Komplexní psychoterapeutický výcvik: Strategická a sytemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie - od Miltona H. Erikcsona k systemimickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům

vedený MUDr. F. Matuškou, (Hermés group)

(810h)

2021

Akreditovaný kvalifikační kurz psycholog ve zdravotnictví (FF UK)

2022

Důvěra ve změnu II. - Aspekty práce s vývojovým traumatem v dětství a dospělosti (Český institut biosyntézy)

(16h)

2022

Sexuální násilí a trauma (Profem)

(8h)

 

2020

Kid´s Skills kouč - na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

(Dalet institu s.r.o.)

(48h)

Stáže

3/2018 - 12/2018

Denní stacionář pro adolescenty

VFN v Praze a 1. LF UK

Aktivní zapojení do komunit, skupinových terapií, relaxací a ergoterapie

12/2016 - 12/2017

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Spolupráce na neuropsychologickém vyšetření pacientů s epilepsií a převádění dotazníku Qolie-10 na českou populaci

bottom of page