top of page

Mgr. Josef Krejčí

Dosažené vzdělání

2016 – dosud

Doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru pedagogická psychologie

(Téma výzkumné práce: Vývoj (ex)uživatelů metamfetaminu, kteří se rozhodli zanechat užívání bez odborné intervence – follow-up studie)

2014 – 2016

Mgr. studium – Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta, Adiktologie

2010 – 2014

Bc. studium – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Psychologie a speciální pedagogika

Pracovní zkušenosti v oboru

2023 – dosud

Poradenský pracovník a terapeut; Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Karlovy Vary.

2017 – dosud

Odborný asistent a lektor, Katedra psychologie (PedF UK)

2017 – 2023

Terapeut a koordinátor stáží, Terapeutická komunita Kladno-Dubí

2015 – 2018

Poradenský pracovník a koordinátor, Progressive o.p.s.

2012 – dosud

Spolupráce a organizování konferencí, vzdělávacích kurzů a odborných debat (např. XX. Konference ČAPV; Certifikované kurzy pro adiktology; Diskuze Žižkov, drogy a my; Veřejné fórum DrugCzeching 2018).

 

2011 – 2012

Dobrovolník, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady-Neurologická klinika

2008 – 2010

Aktivizační pracovník, Dům setkání (YMCA)

Speciální kurzy & výcviky

2023 - dosud

Traumaterapie (SLEA)

2018 – dosud

Komplexní psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA)

2018 – 2020

Narativní práce v pomáhajících rozhovorech (ISZ)

2022

Když je klientem rodina (Fokus)

2019

Gambling v praxi (IES)

2018

Seminář Jacobsonovy progresivní relaxace (Český institut Biosyntézy)

2018

Školení stopSV! – prevence sexuálního násilí

2017

Vývoj rodiny pohledem rodinných terapeutů

2015 – 2016

Motivační rozhovory

bottom of page