top of page

Mgr. Jiří Tupý

Dosažené vzdělání

 

2015 – 2018

 Speciální pedagogika (studium k získání kvalifikace speciálního pedagoga)

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

2011 - 2014

Mgr. studium - Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, obor: učitelství náboženství, etiky a filozofie

2008 - 2011

Bc. studium - Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, obor: specializace v pedagogice

 

Pracovní zkušenosti v oboru

9/2019 – současnost

Terapeut

Gambling ambulance SANANIM z. ú.

individuální a skupinová terapie a poradenství, odborné a metodické vedení případů, spolupráce v multidisciplinárním týmu (právník, poradci), poradenství rodinám hráčů

2/2017 – současnost

Poradce

Drogová poradna SANANIM, z.ú.

odpovídání v online poradně týkající se drogové problematiky

9/2015 – 4/2022

Kontaktní pracovník

Kontaktní centrum SANANIM z. ú.

kontaktní práce s uživateli drog, předléčebné poradenství, práce s motivací, krizová intervence, diagnosticko-diferenciální filtr a zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby, telefonické poradenství s uživateli a jejich blízkými; vedení pořadníku do terapeutické komunity Karlov; Harm Reduction aktivity (výměna injekčních setů)

10/2014 – 3/2015

Asistent u styku rodičů s dětmi

Area fausta

asistence u styku rodičů (kteří se nacházejí v obtížné situaci před, během či po rozvodu) s dětmi a asistence u předávání dítěte ke styku

9/2012 – 12/2014

Asistent pedagoga

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

výchovná a vzdělávací činnost u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (zrakové postižení) – individuální pomoc při zprostředkování učební látky, pomoc při začleňování do školního prostředí

4/2011 – 12/2012

Osobní asistent

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

asistence u klientů (dětí) s poruchami autistického spektra – pomoc s domácí přípravou do školy, volnočasové aktivity, nácvik sociálně žádoucího chování

4/2009 – 4/2011

Osobní asistent

ČALS - Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

respitní péče v domácnostech seniorů se syndromem demence, komunikace s rodinou, trénink kognitivních funkcí, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím

Speciální kurzy & výcviky

12/2018 - současnost

Komplexní psychoterapeutické vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii (SLEA z.s.)

9/2021 – 12/2021

Praxe na psychiatrii (EUC Klinika Praha - Opatovská, MUDr. Andrea Dutková)

150 hodin

6/2016 – 11/2017

Komplexní krizová intervence (REMEDIUM Praha o.p.s.)

248 hodin

3 – 9/2016

Motivační rozhovory (Jan Soukup)

60 hodin

10 – 11/2009

Pracovník v sociálních službách

150 hodin

bottom of page